Teritorijas enerģijai Baltijā – plānošanas perspektīva (BEA-APP)


Projekta mērķis
Projekts vērš uzmanību uz teritorijas plānošanas prasībām attiecībā uz zema oglekļa energositēmām ar palielinātu atjaunojamo energoresursu ražošanu un izmantošanu Baltijas jūras reģionā. Lai sasniegtu ambiciozus ietekmes uz klimatu samazināšanas un atjaunojamās enerģijas mērķus šajā reģionā, ir nepieciešams iezīmēt papildus (izaugsmes) teritorijas, kas būtu piemērotas atjaunojamās enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai, piemēram, vēja parkiem, bioenerģijas ražotnēm un saules enerģijas iekārtām. Pašvaldību un reģionālo iestāžu teritorijas plānotājiem bieži vien trūkst atbilstošu plānošanas instrumentu, lai noteiktu un iezīmētu piemērotas šādām aktivitātēm teritorijas savā reģionā/pašvaldībā, vienlaikus līdzsvarojot dažādas konkurējošās intereses. Bieži vien pašvaldību un reģionālo iestāžu teritorijas plānošanas speciālisti saskaras ar vietējo pretestību pret atjaunojamo enerģijas projektu ieviešanu un tiem ne vienmēr ir pietiekami daudz zināšanu par vietējiem resursiem un apstākļiem, lai atrastu gudrus risinājumus.

Projekta aktivitātes

Lai sasniegtu projekta izvirzītos mērķus, ir nepieciešams palielināt reģionālo un pašvaldību iestāžu speciālistu kapacitāti un zināšanas teritorijas plānošanā atjaunojamās enerģijas ražošanā:
- Jaunu formālu un neformālu teritorijas plānošanas instrumentu izstrāde, kas palīdzēs virzīt ilgtspējīgu atjaunojamo resursu izaugsmi un atrast optimālo līdzsvaru starp izvirzītiem mērķiem un zemes izmantošanu (piemēram, dabas aizsardzība, kultūras ainavu saglabāšana, lauksaimniecība un tūrisms); 
- Inovatīvu ieinteresēto pušu iesaistes metodes, kā arī sabiedrības atbalsta un vietējās atbildības palielināšana par atjaunojamās enerģijas projektiem; 
- Pilotaktivitātes, novērtējot un ņemot vērā vietējos apstākļus un nosacījumus, kas nosaka optimālu atjaunojamo enerģiju veidu izmantošanu stratēģiski izvēlētajās jomās un iezīmējot ainu vairākiem noteiktiem atjaunojamās enerģijas projektiem reģionos. 

Projekta mērķauditorija 
Reģionālās un pašvaldību institūcijas, enerģijas aģentūras

Projekta info lapa pieejama ŠEIT.

                        

Īstenošanas laiks

01/03/2016 - 28/02/2019

Projekta partneri

Vadošais partneris
Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Enerģijas, Infrastruktūras un attīstības ministrija 

Partneri
Skåne Vietējo iestāžu asociācija//Skåne Enerģijas Aģentūra
Blekinge Reģions
Dienvidaustrumu Zviedrijas Enerģijas Aģentūra
Centrālās Somijas Reģionālā Padome
Tartu Reģionālā Enerģijas Aģentūra
Zemgales Plānošanas Reģions
Baltijas Vides Forums Latvija
Lietuvas Enerģijas Institūts
Westpomeranian Voivodeship Teritorijas Plānošanas Reģionālais ofiss
Roskildes Universitāte//Odsherred pašvaldība

Plašāka informācija

Ingrīda Brēmere
Vides eksperte/Projektu vadītāja
Tel. 6735 7551
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv