Gaisa kvalitāte un klimata politika: sadarbība un sinerģija

Projekta mērķis
Izvērtēt gaisa kvalitātes un klimata pārmaiņu samazināšanas mērķu un to sasniegšanas iespēju sinerģiju dažādās tautsaimniecības nozarēs, veicot informācijas apkopošanu un datu pieejamības analīzi. Izvērtējumā tiks identificēti gaisa kvalitātes un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas abpusēji izdevīgi risinājumi, kas nodrošinātu oglekļa mazietilpīgas attīstības Latvijā un gaisa kvalitātes uzlabošanas savstarpējo sadarbību.

Projekta laikā plānotas šādas aktivitātes 
1. ES nozaru politikas un Latvijas likumdošanas nosacījumu par gaisa kvalitāti un SEG emisijām apkopojums
2. Datu analīze par tautsaimniecības nozaru ietekmi uz gaisa kvalitāti, SEG emisijām un klimata pārmaiņām
3. ES un Latvijas nozaru regulējuma sinerģiju izvērtējums
4. ES un Latvijas nozaru regulējumā izmantoto instrumentu izvērtējums
5. Tautsaimniecības nozaru pasākumu mijiedarbības attiecībā uz gaisa kvalitāti un SEG emisijām analīze
6. Sanāksmju organizēšana ar atbildīgo institūciju un profesionālo asociāciju pārstāvjiem
7. Rekomendāciju izstrāde abpusēji izdevīgiem risinājumiem un datu pieejamības uzlabošanai gaisa un klimata politikas jomā

Projekta mērķauditorija
Valsts un pašvaldību institūcijas

 

Īstenošanas laiks

06/2016-03/2017

Projektu finansē

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projektu īsteno

Baltijas Vides Forums

Plašāka informācija

Irina Aļeksejeva
Projekta koordinatore
Tel.: 6735 7557
irina.aleksejeva[et]bef.lv