Sistemātiska pieeja sabiedrisko institūciju apmācībai par enerģētisko, telpisko un sociālekonomisko ilgtspēju (INTENSSS-PA)


Projekta mērķis

Projekta mērķis ir atbalstīt valsts un pašvaldību institūcijas enerģijas aspekta ieviešanā telpiskajā plānošanā, kā arī reģionālajā un socioekonomiskajā attīstībā. Lai sasniegtu šo mērķi projekta ietvaros paredzēts paaugstināt speciālistu un institūciju kapacitāti, kā arī paplašināt publisko un privāto sektoru tīklu, kas sasitīti ar enerģijas un reģionālo plānošanu.

Projekta laikā plānotas šādas aktivitātes
-  pielietojot sistemātisku pieeju organizēt un uzlabot pieejamo zināšanu, instrumentu un pieredzes izmantošanu enerģijas integrēšanā telpiskajā plānošanā un sociāli ekonomiskajā attīstībā, kur ir iespējami dažādāki varianti un kombinācijas enerģijas ražošanai un zemes lietderīgai izmantošanai, kas būtu izdevīga abpusēji – gan ražotājam, gan zemes īpašniekam;
- izstrādāt, pielāgot, izvērtēt un identificēt institūciju priekšlikumus līdzdalībai lēmumu pieņemšanā enerģijas aspekta integrēšanai telpiskajā plānošanā un sociālekonomiskajā attīstībā;
- reģionālo un vietējo insitūciju kapacitātes palielināšana projekta ietvaros rīkotajās apmācībās, zināšanu un pieredzes apmaiņu.

Projekta mērķauditorija
Reģionālās un pašvaldību institūcijas

                            

Īstenošanas laiks

02/2016-08/2018

Mājaslapa

www.intenssspa.eu 

Projektu finansē

Eiropas Komisijas Horizonts 2020 programma

Projekta partneri

Vadošais partneris
Uzņēmējdarbības un projektu vadīšana S.A. (BPM), Grieķija

Partneri
Hellenic Pilsētvides un Reģionālo Plānotāju Asociācija, Grieķija
Reģionālā Atjaunojamo Resursu un Ilgtspējīgas Attīstības Enerģijas Aģentūra – Cosenza reģions – ALESSCO S.r.l., Itālija
Karditsa Attīstības Aģentūra -ANKA, Grieķija
Slovēnijas Pašvaldību un pilsētu asociācija - SOS, Slovēnija
Universitātes Pilsētplānošanas Institūts – IUU, Spānija
Pomurjē Reģionālā Enerģijas Aģentūra – LEA Pomurje, Slovēnija
Kalabrijas Reģions, Itālija
Baltijas Vides Forums, Latvija
Pilsētplānošanas Apmācības Nacionālais Centrs – CeNSU, Itālija
Groningenas Universitāte – RUG, Nīderlande
Midelfartas pašvaldība, Dānija
Grant Thornton SA – GT, Grieķija
Zemgales Plānošanas reģions - Zemgale, Latvija
Groningenas pašvaldība, Nīderlande

Plašāka informācija

Ingrīda Brēmere
Vides eksperte/Projektu vadītāja
Tel. 6735 7561
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv