Ingrīda Brēmere

Vides eksperte/ projektu vadītāja
Klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās; pilsētvide; ūdens apsaimniekošana, iesaistīto pušu līdzdalība

ingrida.bremere[at]bef[dot]lv 
Tel.: 6735 7561

Baltijas Vides Forums sadarbojas ar daudzām vides politikas veidošanā un ieviešanā iesaistītajām pusēm. Ciešākā sadarbība ir izveidota ar pašvaldībām un nevalstiko organizāciju pārstāvjiem.