E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai


Projekta mērķis

Uzlabot sabiedrības zināšanas un izpratni par e-mobilitātes jautājumiem, radot labvēlīgus priekšnoteikumus straujākai e-mobilitātes attīstībai Latvijā, kas mazinās SEG emisiju apjomu no iekšdedzes dzinēju transporta līdzekļiem un tādējādi veicinās klimata pārmaiņu samazināšanos.

Projekta galvenās aktivitātes

Esošās situācijas izpēte:
 - pašvaldību un sabiedrības aptaujas par e-mobilitātes jautājumiem

Informatīvo materiālu sagatavošana:
- e-mobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām
- informācijas lapas par e-auto un e-velo iedzīvotājiem
- informācija skolēniem
- interneta mājaslapa
 
 Informācijas izplatīšana:
- apmācību semināri pašvaldību pārstāvjiem
- iedzīvotāju informēšanas pasākumi pašvaldībās
- konference un semināri plašākam interesentu lokam
- konkurss skolēniem
- tematiskie TV sižeti un publikācijas
 
Projekta mērķa grupas

- pilsētu un novadu pašvaldības un to uzņēmumi
- izglītības iestādes un skolēni
- plašāka sabiedrība

Īstenošanas laiks

03/2015 – 04/2016

Mājaslapa

emobilitate.lv

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums

Sadarbības partneri
SIA Ardenis
Latvijas Riteņbraucēju apvienība
Vides Fakti
Enmira AS (Norvēģija)

Plašāka informācija

Ingrīda Brēmere
Projekta koordinatore
Tel.: 6735 7561
ingrida.bremere@bef.lv