Baltijas jūras pilotprojekts: jaunu pieeju izmēģināšana integrētam vides monitoringam Baltijas jūrā (BALSAM)


Projekta mērķis
ir radīt priekšnosacījumus koordinēta un integrēta monitoringa veidošanai Baltijas jūras reģionā, tādejādi veicinot šī reģiona Eiropas Savienības dalībvalstu gatavību īstenot Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasības saistībā ar jūras monitoringu.

Galvenie projekta rezultāti:

• Palielināta Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstu gatavība izstrādāt monitoringa programmas, kas atbilstu Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām.
• Uzlabota Baltijas jūras ekosistēmu monitoringa pārrobežu koordinācija un integrācija.
• Izmēģinātas jaunas pieejas, izstrādāti jauni rīki un monitoringa prakses, kas veicinātu Baltijas jūras monitoringa programmu izmaksu efektivitāti, kā arī saskaņotību.
• Eksistējošās monitoringa programmas pielāgotas precīzākai slodžu novērtēšanai.

Projekta rezultāti un publikācijas (angļu valodā) pieejamas šeit.

Īstenošanas laiks

10/2013 - 05/2015

Projektu finansē

Eiropas Savienība

Projektu koordinē

Helsinku Komisijas sekretariāts

Projekta numurs

07.0335/2013/659519/SUB/C2

Plašāka informācija

Edgars Bojārs
Vides eksperts
Tel. 6735 7556
edgars.bojars@bef.lv