Ekomarķējuma atpazīstamības un dabas resursu efektīvas izmantošanas veicināšana pirmsskolas izglītības iestādēs (Ekomarķējums)


Projekta mērķis
ir veikt secīgu pasākumu kopumu, lai paaugstinātu pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku informētību un zināšanas par produktu ekomarķējumu un dabas resursu efektīvu izmantošanu.

Projekta laikā ieviestas šādas aktivitātes
:

  • Kampaņas ietvaros sagatavoti un īstenoti 7 semināri (Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī) pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem par sadzīves preču ekomarķējumu, dabas resursu efektīvas izmantošanas iespējām un resursu taupības tēmas iekļaušanu spēlēs un rotaļās pirmsskolas vecuma bērniem. Pārskats par semināriem un prezentācijas ir pieejamas šeit:
  • Sagatavots informatīvs materiāls, kas veicinātu ekomarķējuma atpazīstamību, veicot iepirkumus bērnudārzu vajadzībām. Informatīvi materiāli ir pieejami šeit:
  1. Kas ir ekomarķējums?
  2. Ekomarķējuma atpazīstamības palīgmateriāls (paredzēts drukāšanai uz A4 abām, pusēm)
  • Sagatavots informatīvs materiāls, kas sniegtu ierosmi samazināt resursu patēriņu un iekļaut dabas resursu efektīvas izmantošanas tematiku pirmsskolas izglītības iestāžu nodarbībās. Informatīvs materiāls ir pieejams šeit:
  1. Soli tuvāk videi draudzīgam bērnudārzam: dabas resursu efektīvas izmantošanas iespējas un ierosmes spēlēm un rotaļām pirmsskolas izglītības iestādēs

Projekta galvenā mērķa auditorija ir pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, saimniecības daļas pārziņi, mācību personāls (pedagoģiskie darbinieki).

Īstenošanas laiks

04/2014-11/2014

Projektu finansē

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
www.lvaf.gov.lv 

Projektu īsteno

Baltijas Vides Forums-Latvija

Plašāka informācija

Irina Aļeksejeva
Projekta koordinatore
Tel.: 6735 7557
irina.aleksejeva[at]bef[dot]lv