Zālāju ekosistēmu pakalpojumu apzināšana un kartēšana Siguldas novadā


Galvenais projekta mērķis
: veicināt zālāju ekosistēmu pakalpojumu apzināšanu un kartēšanu Latvijā, kā piemēru izmantojot Siguldas novadu.

Projekta uzdevumi:
• apkopot pieejamo informāciju par zālāju ekosistēmu pakalpojumu izplatību Siguldas novadā;
• organizētapmācību semināru ekspertiem par zālāju ekosistēmu vērtēšanu un kartēšanu;
• sagatavot metodoloģiskas vadlīnijas zālāju ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanai un kartēšanai;
• apzināt Siguldas novada zālāju ekosistēmu pakalpojumus un sagatavot ziņojumu un kartes.

 Projekta rezultāti:
1. Sagtavotas  "Metodoloģiskās vadlīnijas zālāju ekosistēmu pakalpojumu kartēšanai un novērtēšanai". Vadlīniju galvenais mērķis ir paaugstināt Latvijas ekspertu zināšanas zālāju ekosistēmu sniegto pakalpojumu kartēšanā un novērtēšanā, izmantojot vienu no vienkāršākajām un lētākajām metodēm, kas balstās uz ekspertu vērtējumu un ir zinātniski atzīta.

2. Sagatavots "Siguldas novada zālāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējums". Tradicionāli dabas aizsardzības politikā ekosistēmas vērtība bieži aprobežojas tikai ar aizsargājamām sugām un dzīvotnēm. Ekosistēmu pakalpojumu vērtēšana ir veids, kā paskatīties uz zālāju ne tikai no lauksaimniecības vai dabas aizsardzības viedokļa, bet arī apzināt un novērtēt citus labumus, ko zālāji sniedz cilvēku labklājībai.

Īstenošanas laiks

03/2014-11/2014

Projektu finansē

Latvijas Vides Aizsardzības fonds

Projektu īsteno

Baltijas Vides Forums-Latvija

Projekta numurs

1-08/179/2014

Plašāka informācija

Edgars Bojārs
Projekta vadītājs
edgars.bojars[at]bef[dot]lv 
Tel.nr. 6735 7556