Nevalstisko organizāciju sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa ekoloģiska dzīvesveida veicināšanā (SmartLiving)


Projekta mērķis


Projekta mērķis ir stiprināt sadarbību starp Baltijas un Ziemeļvalstu Nevalstiskām organizācijām, lai uzlabotu pieeju iedzīvotāju iesaistīšanai ekoloģiska dzīvesveida piekopšanā.

Projekta galvenās aktivitātes

Ir daudz iespēju un mazu lietu, ko ikviens var darīt, lai ietaupītu enerģiju ikdienā. Turklāt cilvēki var dalīties savā pieredzē diskusiju forumos, kuros sarunas iniciētu nevalstiskās organizācijas (NVO), tādā veidā informējot par attiecīgiem panākumiem un izaicinājumiem, ar kuriem cilvēki saskārušies, ieviešot dažādus ar energoefektivitātes saistītus pasākumus. Lietderīgi padomi un ieteikumi pasākumu ieviešanai, kas saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanos mājsaimniecībās, varbūt labāk sadzirdami un pieņemami, ja tiek ņemti vērā gan emocionālie, gan racionālie argumenti. NVO, kas darbojas vides aizsardzības jomā, var būt nozīmīga loma energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumu veicināšanā. Nevalstisko organizāciju sadarbība palīdzēs veicināt pieredzes apmaiņu starp iedzīvotājiem un sniegs pievienoto vērtību, lai popularizētu ekoloģisku dzīvesveidu un ilgtspējīgus patēriņa modeļus.

 • Pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinkiem, Darba Efektivitātes Institūta, izstādes Māja un Helsinku energoefektivitātes centra apmeklējums;
 • Diskusiju organizēšana sociālajos tīklos NVO un iedzīvotājiem pieredzes apmaiņai par ekoloģisko dzīvesveidu;
 • Informatīvi materiāli iedzīvotājiem par iespējām, kā ietaupīt enerģiju un par labas prakses piemēriem;
• Starptautiska apaļa galda diskusija – dalīšanās ar pieredzi NVO starpā no Somijas, Latvijas un Igaunijas par ekoloģiska dzīvesveida veicināšanu; 
• Projekta vadība un projektu rezultātu izplatīšana.

Projekta ietvaros plašākai sabiedrībai tika izstrādāti 11 informatīvi materiāli par racionālu enerģijas izmantošanu ikdienā:

1. Putekļu sūcējs - robots
2. Plīts virsma – kādu izvēlēties?
3. Kā ietaupīt elektroenerģiju kāpņu telpā?
4. Kādas spuldzes izvēlēties?
5. Kā uzskaitīt siltuma patēriņu dzīvoklī?
6. Kāpņutelpa – apsildīt vai nē?
7. Elektriskie sildītāji
8. Ventilācija un iekštelpu gaisa kvalitāte
9. Komfortabli iekštelpu apstākļi
10. Enerģijas patēriņa mērīšanas ierīce
11. Kamīns

Projekta mērķgrupas
• NVO pārstāvji un eksperti no projekta partneru organizācijām;
• Baltijas valstu un Ziemeļvalstu NVO pārstāvji, kas aktīvi darbojas vides aizsardzības jomā;
• Māju īpašnieku asociācijas, kas interesējas par enerģijas ietaupījumu iespējām, kā arī racionālu enerģijas izmantošanu ikdienā;
 • Iedzīvotāji.

Īstenošanas laiks

06/2013-03/2014

Projektu finansē

Ziemeļu Ministru padome
http://www.norden.lv/lv/main 

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Baltijas Vides Forums-Latvija

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums-Igaunija
TTS Institūts (Darba Efektivitātes Institūts), Somija

Plašāka informācija

Irina Aļeksejeva
Projekta koordinatore
Tel.: 6735 7557
E-pasts: irina.aleksejeva[at]bef[dot]lv