Vides speciālistu kvalifikācijas celšana par ES vides politiku Latvijas reģionālajām un vietējām institūcijām (CAP-2)


Sagatavošanās posmā, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā (ES), liela uzmanība tika pievērsta informācijas nodrošinājumam par ES likumdošanas prasībām dažādās jomās. Šī projekta ietvaros Baltijas Vides Forums nodrošināja iespēju Latvijas reģionālo un vietējo institūcijām paaugstināt šo institūciju sagatavotību jauno prasību vides jomās sekmīgai īstenošanai pašvaldībās.

Projekta galvenais mērķis
: paaugstināt reģionālo un vietējo (vides) institūciju kvalifikāciju, lai īstenotu nacionālās likumdošanas prasības, kas saskaņotas ar Eiropas likumiem vides jomā.

 Detalizētie projekta mērķi:
• Sniegt informāciju un veicināt pieredzes apmaiņu par veicamajiem uzdevumiem un iespējamiem risinājumiem vides prasību ieviešanā “jaunajās” un “vecajās” ES dalībvalstīs;
 • Paaugstināt reģionālo un vietējo vides speciālistu kvalifikāciju organizējot padziļinātas diskusijas un apmācības par jautājumiem, kas aktuāli pašvaldībām dažādās vides jomās;
• Paaugstināt reģionālo un vietējo institūciju speciālistu kvalifikāciju un iemaņas darba vadības stila jomā nodrošinot sabiedrības iesaistīšanu un veicinot izpratni par vides jautājumiem pašvaldībās;
• Veicināt sadarbību starp Latvijas un Vācijas vietējām pašvaldībām vides aizsardzības jautājumu risināšanā;
• Veicināt Baltijas valstu pašvaldību un reģionu sadarbību organizējot kopīgus seminārus par aktuāliem vides jautājumiem.

Uzdevumi:
Projekta ietvaros tika realizēti semināri un apmācību kursi reģionālo un vietējo institūciju vides speciālistiem par šādām tēmām:
• Dabas resursu apsaimniekošana - Jaunā ūdens apsaimniekošanas politika un atkritumu apsaimniekošana;
• Enerģijas resursi;
 • Transports un ar to saistītās problēmas pilsētās;
 • Gaisa kvalitāte/smakas.

Aktivitātes:

• 3 lieli semināri pašvaldībām:
• Apmācības par atkritumu apsaimniekošanu (3 daļas)
 • Apmācības par ūdens apsaimniekošanu (3 daļas)
• 3 apmācību kursi pašvaldību administratīvās kvalifikācijas celšanai
• 2 Baltijas valstu semināri
• Seminārs ‘’Vides aspekti pašvaldību stratēģiskajā attīstības plānošanā’’.
• Pieredzes apmaiņas braucieni (Latvijas pašvaldības uz Vāciju/ZRV, Vācijas/ZRV pašvaldības uz Latviju)
• Publikācijas pašvaldībām.

Projekta mērķauditorija: Latvijas reģionālās un vietējās pašvaldības.

Īstenošanas laiks

07/2005-11/2007

Projektu finansē

Vācijas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrija
Vācijas Vides Aizsardzības aģentūra
Ziemeļreinas-Vestfāles Vides ministrija

Projektu īstenoja

Baltijas Vides Forums-Latvija sadarbībā ar:
Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
Ziemeļreinas-Vestfāles Vides ministriju
Vācijas mazo un lielo pilsētu asociāciju

Plašāka informācija

Ingrīda Brēmere
Projekta vadītāja/ vides eksperte
Tel. 6735 7561
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv