Ingrīda Brēmere

Vides eksperte/ projektu vadītāja
Klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās; pilsētvide; ūdens apsaimniekošana, iesaistīto pušu līdzdalība

ingrida.bremere[at]bef[dot]lv 
Tel.: 6735 7561

Baltijas Vides Forums jau izsenis ir sadarbojies ar trīs Baltijas valstu vides ministrijām, kas atkritumu apsaimniekošanas sistēmu veidoja no pašiem pamatiem, gan izstrādājot likumdošanu; gan izveidojot institūcijas un nosakot to pienākumus; gan izstrādājot atkritumu apsaimniekošanas stratēģijas; nosakot mērķus atsevišķu atkritumu plūsmu apsaimniekošanai, gan tajā pat laikā strādājot arī pie pasākumiem nepārtrauktai atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai. Atkritumu sektors ir visai sarežģīts, ņemot vērā to, ka ir iesaistītas dažādas institūcijas un komercesektors, kā arī to, ka atkritumu sastāvs ir komplicēts. Turklāt, atverot vietējos tirgus rietumu plaša patēriņa precēm, Baltijas valstīs ir radušies pilnīgi jauni atkritumu veidi. Tādiem atkritumiem, kā, piemēram, iepakojums, nolietotie auto transporta līdzekļi vai elektroniskie atkritumi, iepriekš nebija apsaimniekošanas pieredzes. Papildus vajadzēja izveidot jaunu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kā arī bija nepieciešamas apjomīgas investīcijas, lai uzlabotu vai uzbūvētu videi nekaitīgus atkritumu poligonus. Visbeidzot, uzticamu datu pieejamība par atkritumu sastāvu un to rašanās apjomiem ir izaicinājums ne tikai jaunajām ES dalībvalstīm.