Portāls par zāles resursu izmantošanu

Uzzināt vairāk

Portāls par Baltijas jūru

Uzzināt vairāk 

Portāls par upēm Baltijas valstīs

    Uzzināt vairāk

 

MŪSU TĒMAS

Dabas aizsardzība

Klimata pārmaiņas un enerģija

Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Ūdens resursi

Atkritumu apsaimniekošana

Sadarbības stiprināšana

MŪSU MĒRĶIS ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā


Jaunumi

05.03.2019
Ilgtspējīgas mobilitātes projekta ietvaros uzsākta mājsaimniecību aptauja par iedzīvotāju pārvietošanās paradumiem
[vairāk]

15.02.2019
Projekta "Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai" materiāli
[vairāk]