Portāls par zāles resursu izmantošanu

Uzzināt vairāk

Portāls par Baltijas jūru

Uzzināt vairāk 

Portāls par upēm Baltijas valstīs

    Uzzināt vairāk

 

MŪSU TĒMAS

Dabas aizsardzība

Klimata pārmaiņas un enerģija

Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Ūdens resursi

Atkritumu apsaimniekošana

Sadarbības stiprināšana

MŪSU MĒRĶIS ir veicināt vides aizsardzības nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu grupām, kā arī paaugstinot to kvalifikāciju vides pārvaldības ieviešanā


Jaunumi

21.01.2020
Velo Forums 2020
[vairāk]

15.01.2020
Ekosistēmas Pakalpojumu Partnerības reģionālā konference šogad notiks Tartu!
[vairāk]

14.01.2020
LIFE Fit for REACH projekta ekspertes komentārs Euronews sižetā par uzņēmumu nākotnes izaicinājumiem ķīmisko vielu pārvaldībā, ko nosaka REACH regula
[vairāk]